לבוגר בלימודים

אנו מאמינים כי בוגר שיש לו השכלה יצליח יותר בחייו, יוכל לחיות בכסוד, לפרנס את משפחתו ולהיות מבוגר משמעותי יותר לחברה. לכן אנו משקיעים בבוגרים שלנו שממכיכים ללימודים אקדמיים והכשרות מקצועיות.

יום הבוגר

העתיד חי בכפר בכל עת. מרגע כניסתו של הבוגר לכפר הקשר עם הבוגרים מהווה גורם מרכזי בעיצוב מערך הציפיות ובביכולת בנית מערך יכולות למימוש יעדם האישי של החניכים לחייהם הבוגרים.

הקשר עם הבוגרים ממחיש לחניכים אפשרות לחיים עתידיים. כל אחת מדמויות הבוגרים מהווה עבור החניכים בגדר אפשרות, שפתוחה גם בפניהם, ומפגש עם מספר גדול של אפשרויות נוסך בהם תחושה של בטחון ומעניק להם יכולת בחירה. כך נבנית הסכימה הציפיתית שהיא המודעות הפנימית של החניך ביחס לעתידו.

המפגש ביום הבוגר מהווה את שיאו של תהליך זה בו בוגרי הכפר המקבלים מלגות ואחרים מגיעים לכפר. ביום זה הם הבוגרים נפגשים עם החניכים, מספרים על חייהם, האתגרים בהם עמדו ועל דרכי ההתמודדות. משתפים בהצלחות ובכישלונות, בהתלבטויות ונותנים לחניכים את הדוגמא של לכו בעיקבותינו.

ביום הבוגר הכפר מעניק מלגות שנתיות לבוגרים הלומדים במוסדות אקדמאים וחשוב מכך בונה את הקשר ההדדי, ארוך הטווח עם בוגריו.

מלגות לימודים

בימין אורד שמנו לנו למטרה לעודד את בוגרינו לשאוף, להתקדם ולהצליח. אנו רואים בלימודים האקדמאים מפתח להשתלבות ולהצלחה בחברה ולכן אנו פועלים רבות, על מנת שנוכל לעזור ככל האפשר לכל הבוגרים במשימה לא פשוטה זו.

לצורך כך, הוקמה בימין אורד קרן שמטרתה סיוע לבוגרים הלומדים לימודים גבוהים.

תהליך קבלת מלגת הלימודים מותנה בראיון ובהתחייבות של הבוגר להתנדבות ולתרומה לכפר או לחניכים. אחת לשנה, בסמוך לתחילתה של שנת הלימודים האקדמאית מוענקות המלגות בטקס שהוא שיאו של יום הבוגר בכפר, בו נפגשים הסטודנטים בוגרי הכפר בינם לבין עצמם וחשוב מכך, עם חניכי הכפר.

לפרטים על אופן הגשת המלגה עברו ל"מלגות- טפסי הרשמה"